heltal.info

Sjuttiotvå

72 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 72

23 × 32

Delare till 72

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 och 72

Ingår 72 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 55 och 89.