heltal.info

Nio

9 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 9

32

Delare till 9

1, 3 och 9

Ingår 9 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 8 och 13.