heltal.info

Två

2 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 2

2 är ett primtal

Delare till 2

1 och 2

Ingår 2 i Fibonaccis talföljd?

Ja!

Talet 2 ingår i Fibonaccis talföljd.