heltal.info

Primtalsfaktorisering

Primtal och sammansatta tal

Ett positivt heltal (eller "naturligt tal") som är större än 1 kallas för att primtal om det inte är en produkt av två mindre heltal. Om det är en produkt av mindre heltal kallas det för ett sammansatt tal. Till exempel så är 13 ett primtal, medan 14 är ett sammansatt tal eftersom det är en produkt av de mindre talen 2 och 7.

Primtalsfaktorisering

Alla sammansatta tal kan skrivas som multiplikationer av primtal. Detta kallas för primtalsfaktorisering. Delarna till ett heltal kan hittas genom de unika kombinationerna av talets primtalsfaktorisering.