heltal.info

Tolv

12 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 12

22 × 3

Delare till 12

1, 2, 3, 4, 6 och 12

En polygon med 12 sidor

Ingår 12 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 8 och 13.