heltal.info

Fyra

4 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 4

22

Delare till 4

1, 2 och 4

En polygon med 4 sidor

Ingår 4 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 3 och 5.