heltal.info

Polygoner

Tetragon

En polygon med 4 sidor

Inre vinkel=90°
Centrumvinkel=90°
Sektorarea=0.5 r2
Total area=2 r2
Omkrets5.657 r

Tetragoner

En tetragon är en polygon med 4 sidor. Dess vinkelsumma är alltid 360 grader. En regelbunden tetragon kallas även för en kvadrat.

Regelbundna polygoner

Värdena i tabellen ovan gäller enbart för regelbundna polygoner. I en regelbunden polygon så är alla vinklar lika stora, och alla sidor lika stora. Detta betyder att en perfekt cirkel kan dras genom samtliga hörn. Radien i denna cirkel betecknas r i beräkningarna ovan.

Ju fler sidor en regelbunden polygon har, desto mer lik en cirkel blir den. Av den anledningen så närmar sig polygonens omkrets 2 × π × r (≈ 6.283 r), och dess area närmar sig π × r2 (≈ 3.1415 r2), ju fler sidor den har.

Lista över polygoner

Nedan är alla polygoner med tjugo eller färre sidor:

Antal sidorPolygonens namn
3Triangel
4Tetragon
5Pentagon
6Hexagon
7Heptagon
8Oktagon
9Nonagon
10Dekagon
11Hendekagon
12Dodekagon
13Tridekagon
14Tetradekagon
15Pentadekagon
16Hexadekagon
17Heptadekagon
18Oktadekagon
19Enneadekagon
20Ikosagon