heltal.info

Polygoner

Dekagon

En polygon med 10 sidor

Inre vinkel=144°
Centrumvinkel=36°
Sektorarea0.294 r2
Total area2.939 r2
Omkrets6.18 r

Dekagoner

En dekagon är en polygon med 10 sidor. Dess vinkelsumma är alltid 1440 grader.

Regelbundna polygoner

Värdena i tabellen ovan gäller enbart för regelbundna polygoner. I en regelbunden polygon så är alla vinklar lika stora, och alla sidor lika stora. Detta betyder att en perfekt cirkel kan dras genom samtliga hörn. Radien i denna cirkel betecknas r i beräkningarna ovan.

Ju fler sidor en regelbunden polygon har, desto mer lik en cirkel blir den. Av den anledningen så närmar sig polygonens omkrets 2 × π × r (≈ 6.283 r), och dess area närmar sig π × r2 (≈ 3.1415 r2), ju fler sidor den har.

Lista över polygoner

Nedan är alla polygoner med tjugo eller färre sidor:

Antal sidorPolygonens namn
3Triangel
4Tetragon
5Pentagon
6Hexagon
7Heptagon
8Oktagon
9Nonagon
10Dekagon
11Hendekagon
12Dodekagon
13Tridekagon
14Tetradekagon
15Pentadekagon
16Hexadekagon
17Heptadekagon
18Oktadekagon
19Enneadekagon
20Ikosagon