heltal.info

Sex

6 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 6

2 × 3

Delare till 6

1, 2, 3 och 6

En polygon med 6 sidor

Ingår 6 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 5 och 8.