heltal.info

Fyrtioåtta

48 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 48

24 × 3

Delare till 48

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 och 48

Ingår 48 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 34 och 55.