heltal.info

Etthundrasextio

160 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 160

25 × 5

Delare till 160

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80 och 160

Ingår 160 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 144 och 233.