heltal.info

Fyrtio

40 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 40

23 × 5

Delare till 40

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 och 40

Ingår 40 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 34 och 55.