heltal.info

Tjugo

20 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 20

22 × 5

Delare till 20

1, 2, 4, 5, 10 och 20

En polygon med 20 sidor

Ingår 20 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 13 och 21.