heltal.info

Femtiosex

56 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 56

23 × 7

Delare till 56

1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 och 56

Ingår 56 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 55 och 89.