heltal.info

Fjorton

14 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 14

2 × 7

Delare till 14

1, 2, 7 och 14

En polygon med 14 sidor

Ingår 14 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 13 och 21.