heltal.info

Sjuttio

70 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 70

2 × 5 × 7

Delare till 70

1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 och 70

Ingår 70 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 55 och 89.