heltal.info

Trettio

30 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 30

2 × 3 × 5

Delare till 30

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 och 30

Ingår 30 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 21 och 34.