heltal.info

Etthundratjugoåtta

128 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 128

27

Delare till 128

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 och 128

Ingår 128 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 89 och 144.