heltal.info

Ettusenniohundranittio

1990 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 1990

2 × 5 × 199

Delare till 1990

1, 2, 5, 10, 199, 398, 995 och 1990

Ingår 1990 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 1597 och 2584.