heltal.info

Oktala Tal

Omvandling mellan 4 och 4

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 4 motsvarar det oktala talet 4.

4×80=4
=4

Om oktala tal

Oktala tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 8, vilket betyder att det består av siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. I det oktala systemet skriva talet 8 som 10.

Eftersom 8 är lika med 23 kan oktala siffror användas för att beskriva tre binära siffror. Detta användes frekvent förr i tiden för att beskriva data, då ordlängden i datorprocessorer ofta var en multipel av 3, såsom 6, 12 eller 24 bitar. I moderna datorer är ordlängden i regel en multipel av 8, såsom 32 eller 64 bitar, och därför passar hexadecimala siffror bättre idag för att beskriva data.

Det oktala systemet är inbyggt i många programmeringsspråk, och ett oktalt nummer kan ofta deklareras genom att inleda talet med 0. Du kan till exempel enkelt testa detta i JavaScript genom att öppna Konsolen i din webbläsare (i regel genom F12-tangenten) och skriva in 010. Webbläsaren kommer returnera talet 8. Om du skriver in 011 returneras 9, osv.