heltal.info

Delbarhet

Delare till 720720

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 70, 72, 77, 78, 80, 84, 88, 90, 91, 99, 104, 105, 110, 112, 117, 120, 126, 130, 132, 140, 143, 144, 154, 156, 165, 168, 176, 180, 182, 195, 198, 208, 210, 220, 231, 234, 240, 252, 260, 264, 273, 280, 286, 308, 312, 315, 330, 336, 360, 364, 385, 390, 396, 420, 429, 440, 455, 462, 468, 495, ...

Visa alla 240 delare

Om delbarhet

Ett heltal A är delbart med ett annat heltal B om A delat med B resulterar i ett heltal, eller med andra ord, om resten från heltalsdivisionen mellan A och B är 0. I de flesta programmeringsspråk beräknas detta med modulooperatorn, %, där A är delbart med B om A % B == 0. Till exempel så är 24 delbart med 4, eftersom 24 delat med 4 resulterar i heltalet 6. Programmatiskt, 24 % 4 == 0. Å andra sidan, 5 är inte en delare till 24, eftersom 24 delat med 5 blir 4.8, och resten från heltalsdivisionen är 24 % 5 == 4.

Antalet delare

Talet 720720 är delbart med totalt 240 delare.

Delarna till ett heltal utgörs av alla unika permutationer av dess primtalsfaktorisering. Det betyder att ju fler primtalsfaktorer ett tal består av, desto fler delare har talet. För att ha maximalt antal delare så ska primtalsfaktorerna vara så små som möjligt, men även inte vara alltför repetitiva. Om ett tal har fler delare än alla mindre tal, så kallas talet för ett mycket sammansatt tal. Några exempel på sådana tal är: 60, 840, 5040, och 720720. Det största mycket sammansatta talet på heltal.info är 866421317361600, som har totalt 26880 delare.