heltal.info

Tretusenniohundranittiotre

3993 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 3993

3 × 113

Delare till 3993

1, 3, 11, 33, 121, 363, 1331 och 3993

Ingår 3993 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 2584 och 4181.