heltal.info

Tjugoett

21 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 21

3 × 7

Delare till 21

1, 3, 7 och 21

Ingår 21 i Fibonaccis talföljd?

Ja!

Talet 21 ingår i Fibonaccis talföljd.