heltal.info

Etthundratjugonio

129 i andra talsystem

Primtalsfaktorisering av 129

3 × 43

Delare till 129

1, 3, 43 och 129

Ingår 129 i Fibonaccis talföljd?

Nej.

De närmaste Fibonaccitalen är 89 och 144.