heltal.info

Stora Tal

Quindeciljon

Heltalet 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (eller 1090, en 1:a följd av 90 nollor) kallas för en Quindeciljon.

Lista över stora tal

Nedan visas namnen på de stora talen som har 6 eller fler nollor:

NamnVärdePrefix
Miljon106mega
Miljard109giga
Biljon1012tera
Biljard1015peta
Triljon1018exa
Triljard1021zetta
Kvadriljon1024yotta
Kvadriljard1027
Kvintiljon1030
Kvintiljard1033
Sextiljon1036
Sextiljard1039
Septiljon1042
Septiljard1045
Oktiljon1048
Oktiljard1051
Noniljon1054
Noniljard1057
Deciljon1060
Deciljard1063
Undeciljon1066
Undeciljard1069
Duodeciljon1072
Duodeciljard1075
Tredeciljon1078
Tredeciljard1081
Quattuordeciljon1084
Quattuordeciljard1087
Quindeciljon1090
Quindeciljard1093
Sexdeciljon1096
Sexdeciljard1099
Googol10100