heltal.info

Oktala Tal

Omvandling mellan 1000000000000000 och 34327724461500000

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 1000000000000000 motsvarar det oktala talet 34327724461500000.

3×816=844424930131968
+4×815=140737488355328
+3×814=13194139533312
+2×813=1099511627776
+7×812=481036337152
+7×811=60129542144
+2×810=2147483648
+4×89=536870912
+4×88=67108864
+6×87=12582912
+1×86=262144
+5×85=163840
+0×84=0
+0×83=0
+0×82=0
+0×81=0
+0×80=0
=1000000000000000

Om oktala tal

Oktala tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 8, vilket betyder att det består av siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. I det oktala systemet skriva talet 8 som 10.

Eftersom 8 är lika med 23 kan oktala siffror användas för att beskriva tre binära siffror. Detta användes frekvent förr i tiden för att beskriva data, då ordlängden i datorprocessorer ofta var en multipel av 3, såsom 6, 12 eller 24 bitar. I moderna datorer är ordlängden i regel en multipel av 8, såsom 32 eller 64 bitar, och därför passar hexadecimala siffror bättre idag för att beskriva data.

Det oktala systemet är inbyggt i många programmeringsspråk, och ett oktalt nummer kan ofta deklareras genom att inleda talet med 0. Du kan till exempel enkelt testa detta i JavaScript genom att öppna Konsolen i din webbläsare (i regel genom F12-tangenten) och skriva in 010. Webbläsaren kommer returnera talet 8. Om du skriver in 011 returneras 9, osv.