heltal.info

Hexadecimala Tal

Omvandling mellan 1000000000000000 och 38D7EA4C68000

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 1000000000000000 motsvarar det hexadecimala talet 38D7EA4C68000.

3×1612=844424930131968
+8×1611=140737488355328
+D×1610=14293651161088
+7×169=481036337152
+E×168=60129542144
+A×167=2684354560
+4×166=67108864
+C×165=12582912
+6×164=393216
+8×163=32768
+0×162=0
+0×161=0
+0×160=0
=1000000000000000

Om hexadecimala tal

Hexadecimala tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 16. Eftersom det bara finns 10 olika siffror, så användas bokstäver som siffror för att skapa 16 olika siffror:

SiffraVärde
0 - 90 - 9
A10
B11
C12
D13
E14
F15

I det hexadecimala systemet skrivs talet 16 som 10. Hexadecimala tal används frekvent inom programmering, eftersom de på ett begripligt sätt kan representera data. En hexadecimal siffra beskriver 4 binära siffror, och två hexadecimala siffror beskriver därför tillsammans en Byte. En Byte kan repsenteras som alla tal mellan 00 och FF i hexadecimal form. Ett vanligt exempel på när detta används i programmeringskod är färgkoder, till exempel i CSS på en webbsajt, där hexadecimala tal kan användas för att definiera Röd, Grön och Blå (#RRGGBB). Några exempel nedan:

FärgHex färgkod
#FF0000
#00CC00
#0000FF
#FF00FF
#FF8800

Det hexadecimala systemet är inbyggt i många programmeringsspråk, och ett hexadecimalt nummer kan ofta deklareras genom att inleda talet med 0x. Du kan till exempel enkelt testa detta i JavaScript genom att öppna Konsolen i din webbläsare (i regel genom F12-tangenten) och skriva in 0x10. Webbläsaren kommer returnera talet 16. Om du skriver in 0xFF returneras 255, osv.