heltal.info

Hexadecimala Tal

Omvandling mellan 16 och 10

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 16 motsvarar det hexadecimala talet 10.

1×161=16
+0×160=0
=16

Om hexadecimala tal

Hexadecimala tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 16. Eftersom det bara finns 10 olika siffror, så användas bokstäver som siffror för att skapa 16 olika siffror:

SiffraVärde
0 - 90 - 9
A10
B11
C12
D13
E14
F15

I det hexadecimala systemet skrivs talet 16 som 10. Hexadecimala tal används frekvent inom programmering, eftersom de på ett begripligt sätt kan representera data. En hexadecimal siffra beskriver 4 binära siffror, och två hexadecimala siffror beskriver därför tillsammans en Byte. En Byte kan repsenteras som alla tal mellan 00 och FF i hexadecimal form. Ett vanligt exempel på när detta används i programmeringskod är färgkoder, till exempel i CSS på en webbsajt, där hexadecimala tal kan användas för att definiera Röd, Grön och Blå (#RRGGBB). Några exempel nedan:

FärgHex färgkod
#FF0000
#00CC00
#0000FF
#FF00FF
#FF8800

Det hexadecimala systemet är inbyggt i många programmeringsspråk, och ett hexadecimalt nummer kan ofta deklareras genom att inleda talet med 0x. Du kan till exempel enkelt testa detta i JavaScript genom att öppna Konsolen i din webbläsare (i regel genom F12-tangenten) och skriva in 0x10. Webbläsaren kommer returnera talet 16. Om du skriver in 0xFF returneras 255, osv.