heltal.info

Binära Tal

Omvandling mellan 1000000000000000 och 11100011010111111010100100110001101000000000000000

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 1000000000000000 motsvarar det binära talet 11100011010111111010100100110001101000000000000000.

1×249=562949953421312
+1×248=281474976710656
+1×247=140737488355328
+0×246=0
+0×245=0
+0×244=0
+1×243=8796093022208
+1×242=4398046511104
+0×241=0
+1×240=1099511627776
+0×239=0
+1×238=274877906944
+1×237=137438953472
+1×236=68719476736
+1×235=34359738368
+1×234=17179869184
+1×233=8589934592
+0×232=0
+1×231=2147483648
+0×230=0
+1×229=536870912
+0×228=0
+0×227=0
+1×226=67108864
+0×225=0
+0×224=0
+1×223=8388608
+1×222=4194304
+0×221=0
+0×220=0
+0×219=0
+1×218=262144
+1×217=131072
+0×216=0
+1×215=32768
+0×214=0
+0×213=0
+0×212=0
+0×211=0
+0×210=0
+0×29=0
+0×28=0
+0×27=0
+0×26=0
+0×25=0
+0×24=0
+0×23=0
+0×22=0
+0×21=0
+0×20=0
=1000000000000000

Om binära tal

Binära tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 2. Det betyder att varje binär siffra (varje "bit") bara kan ha två värden: 1 eller 0. Av den anledning är binära tal välanpassade för elektroniska kretsar, eftersom de kan representas som AV och PÅ, och de är därför det grundläggande dataformatet i datorer. En grupp av 8 bitar kallas normalt för en "byte". Det finns 28 olika kombinationer av bitar i en byte, så en byte kan därför representera tal mellan 0 och 255. För att representera en biljard (det största talet som stöds heltal.info) så behövs det totalt 50 bitar.