heltal.info

Binära Tal

Omvandling mellan 443 och 110111011

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 443 motsvarar det binära talet 110111011.

1×28=256
+1×27=128
+0×26=0
+1×25=32
+1×24=16
+1×23=8
+0×22=0
+1×21=2
+1×20=1
=443

Om binära tal

Binära tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 2. Det betyder att varje binär siffra (varje "bit") bara kan ha två värden: 1 eller 0. Av den anledning är binära tal välanpassade för elektroniska kretsar, eftersom de kan representas som AV och PÅ, och de är därför det grundläggande dataformatet i datorer. En grupp av 8 bitar kallas normalt för en "byte". Det finns 28 olika kombinationer av bitar i en byte, så en byte kan därför representera tal mellan 0 och 255. För att representera en biljard (det största talet som stöds heltal.info) så behövs det totalt 50 bitar.