heltal.info

Binära Tal

Omvandling mellan 199 och 11000111

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 199 motsvarar det binära talet 11000111.

1×27=128
+1×26=64
+0×25=0
+0×24=0
+0×23=0
+1×22=4
+1×21=2
+1×20=1
=199

Om binära tal

Binära tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 2. Det betyder att varje binär siffra (varje "bit") bara kan ha två värden: 1 eller 0. Av den anledning är binära tal välanpassade för elektroniska kretsar, eftersom de kan representas som AV och PÅ, och de är därför det grundläggande dataformatet i datorer. En grupp av 8 bitar kallas normalt för en "byte". Det finns 28 olika kombinationer av bitar i en byte, så en byte kan därför representera tal mellan 0 och 255. För att representera en biljard (det största talet som stöds heltal.info) så behövs det totalt 50 bitar.