heltal.info

Binära Tal

Omvandling mellan 262144 och 1000000000000000000

Tabellen nedan visar hur det decimala talet 262144 motsvarar det binära talet 1000000000000000000.

1×218=262144
+0×217=0
+0×216=0
+0×215=0
+0×214=0
+0×213=0
+0×212=0
+0×211=0
+0×210=0
+0×29=0
+0×28=0
+0×27=0
+0×26=0
+0×25=0
+0×24=0
+0×23=0
+0×22=0
+0×21=0
+0×20=0
=262144

Om binära tal

Binära tal är ett positionsbaserat talsystem med basen 2. Det betyder att varje binär siffra (varje "bit") bara kan ha två värden: 1 eller 0. Av den anledning är binära tal välanpassade för elektroniska kretsar, eftersom de kan representas som AV och PÅ, och de är därför det grundläggande dataformatet i datorer. En grupp av 8 bitar kallas normalt för en "byte". Det finns 28 olika kombinationer av bitar i en byte, så en byte kan därför representera tal mellan 0 och 255. För att representera en biljard (det största talet som stöds heltal.info) så behövs det totalt 50 bitar.